Er wordt tegenwoordig heel wat gebouwd in onze wijk.

Naast een project in uitvoering in de Willem de Beersteeg, verscheen ook in de Minnemeers een nieuwbouw, die recent werd afgewerkt, en  al voor een groot deel bewoond trouwens.

Iedereen herinnert zich wellicht nog de gebouwen die er stonden. Aan de straatkant een woonhuis – de helft van een dubbelwoonst volgens de bouwtekening van 1923. Achteraan stonden vrij banale kantoren. In de jaren 1980 was al een villa gesloopt die zich bevond achter de woning.