Hier vind je straat per straat alle mogelijke gegevens over elk individueel huis:

De basis zijn de tekstjes die Luc schreef voor de affiches die we voor de huizententoonstelling in de venster gehangen hebben; je vindt hier gegevens uit

 • het stadsarchief
  • bouwsubsidies 17de eeuw
  • bouwaanvragen 18de en 19de eeuw met of zonder bouwtekening
  • foto’s Stedelijke Commissie Monumenten
 • foto’s Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 • actuele foto’s huizen
 • actuele foto’s details
 • diverse archiefgegevens