Over de figuur van Willem de Beer is nauwelijks meer geweten dan dat deze voorschepen (burgemeester) en voorman in de jaren 1310-1320 erg belangrijk moet geweest zijn, veel meer dan dit onooglijke steegje laat uitschijnen.

De steeg heeft gedurende bijna zijn hele bestaan alleen huizen gehad aan de rechterzijde. In 1901 werd een voormalige textielfabriek die er sinds 1858 bijna de hele linkerzijde innam, omgevormd tot een uniforme rij arbeidershuisjes. Met uitzondering van twee huisjes aan het uiteinde van de steeg, verdwenen ze allen.

Aan de andere zijde werd toen een van de laatste grote Gentse arbeidersbeluiken gebouwd (nu parkje) aan de oever van de Leie, waar er lange tijd een scheepswerf was.