De Kromme Waal was een plek in de Leie waar het water nogal eens durfde kolken (wielen). Hier mondden immers de Schipgracht en de Ottogracht in de Leie uit. Tot aan de verdwijning van de (Otto)gracht was er bebouwing aan beide zijden van de straat. Het bouwblokje tussen de straat en de gracht verdween volledig bij de aanleg van de Krommewalbrug in 1876. De huizen aan de andere zijde waren meestal voorzien van diepe achtererven die, zoals heden nog gedeeltelijk het geval is, uitgaven in de Willem de Beersteeg.