Recente nieuwbouw:

Krommewal 3. Foto: Michel Vuijlsteke, juni 2016

Krommewal 3. Foto: Michel Vuijlsteke, juni 2016

1641eenen schoonen steenen ghevelegebouwd door Andries van Rekendaele. En een ouder huis met verdieping op overkragende korfbogen.

Tot 1929 stadsbewaarschool (kleuterschooltje).

1930: werkbeurs en Werkloozenfonds van de stad. Gebouw met arcaden door ondernemer-bouwmeester Desmet-Mathieu.

Zie ook De systemem is geval.

Afgebroken in 2007.

Afgebroken Krommewel 3 - foto Michel Vuijlsteke 2007

Afgebroken Krommewel 3 – foto Michel Vuijlsteke 2007