1774: werkhuys door Adriaen van Cotthem, eigenaar van het voorhuis aan de hoek met de Goudstraat.