Foto van Charles d’Hoy, augustus 1908.

De huisjes lijken 16de-eeuws (met overkragende boogjes) of 17de-eeuws.

Huis met overkragende bogen in 1934 vervangen door nieuwbouw (heden nr. 8) op de in 1884 vastgelegde rooilijn door Ligy uit Onderbergen. De huisjes ernaast werden een jaar later vervangen op dezelfde rooilijn door een dubbelhuis (heden nr. 10 en 12) door wed. Serruys uit de Abeelstraat.