Zoals we enige tijd geleden schreven, nadert de eenmaking van het park nu stilaan. April wordt niet meer gehaald, maar onmiddellijk nà de Gentse Feesten blijft de straat afgesloten en starten ze met het opbreken ervan.

Dat het verkeer zijn weg zal moeten zoeken staat vast. Op de bijeenkomst op het stadhuis – zie een vroegere bijdrage van 25 januari l.l. – heeft de buurtgroep zijn bezorgdheid geuit over het ontstaan van sluipwegen na het opheffen van de Bibliotheekstraat. Om dat te vermijden zijn wellicht een aantal aanpassingen nodig.

img014a

De voorstellen – eigenlijk lichte aanpassingen – zoals door de buurtgroep voorgesteld, zie je op dit kaartje. De dienst Mobiliteit van de stad Gent wil wel meedenken met ons voorstel, maar stelt voor om eerst wat af te wachten en daarna te evalueren. Aanpassingen kunnen nadien gebeuren op basis van de ervaring die de bewoners kunnen kenbaar maken.

Nog even geduld dus…