Beste medebewoners,

Naar aanleiding van de recente bekendmaking van het openbaar onderzoek in verband met de heraanleg van de Baudelohof en Baudelostraat is nogal wat commotie ontstaan. Ondertussen weten we ook dat de heraanleg opnieuw vertraging heeft opgelopen.

Er is voor die heraanleg een enorm traject doorlopen met de bewoners, waarbij inspraak zeker mogelijk was. Om het even te kaderen heb ik een overzichtslijst gemaakt van het hele verloop.

 • 9 februari 1993: Lieve O en Dirk B hebben overleg met toenmalig schepen Beke ivm de heraanleg van de Ottogracht, het verkeer in de wijk, én de hereniging van het park (in eerste instantie het verwijderen van de straat die het park doormidden snijdt en een gevaarlijke situatie creëert)
 • 5 juni 1994 gaat het eerste aperitief in het park door
 • 21 november 1994: brief aan burgemeester Beke met de dringende vraag tot hereniging van het park
 • juni 1996: aperitief in het park met een petitie voor hereniging van het park: zeer veel bewoners steunen het idee
 • augustus 2005 nieuw contact met schepen Van Rouveroy en schepen De Caluwé ivm de hereniging: beloftes worden gedaan
 • 25 september 2006: hereniging is een feit: de straat wordt er uit geknipt. Belofte voor heraanleg.
 • 3 juli 2012: eerste voorstelling voor de bewoners van de heraanleg door Studiebureau Omgeving samen met schepen Balthazar
 • oktober 2014: artikels in de pers: ‘uitvoering voorzien voor 2015’ – zie bv https://www.gentcement.be/2014/10/een-herenigd-baudelohof
 • 18 mei 2015: tweede voorstelling door het Studiebureau Omgeving na aanpassing van een aantal zaken, onder meer aangegeven door bewoners
 • 25 september 2015: op uitdrukkelijke vraag van bewoners: bomenwandeling met de groendienst: welke bomen worden verwijderd en welke blijven behouden
 • 29 juli 2016: schepen Balthazar bevestigt: uitvoering van de heraanleg voorzien na Gentse Feesten 2017
 • 13 juni 2017: buurtvergadering met 4 bevoegde schepenen imv de heraanleg en het verkeer: eerste belangrijke fase voorzien na GF 2018

Tot daar een summier – en wellicht onvolledig –  overzicht. Alle verslagen hiervan zijn op onze website terug te vinden. Er is dus heel wat inspraak geweest, ook ivm het bomenbestand bv. Dat er nog zaken voor verduidelijking of aanpassing vatbaar zijn is zeker waar. Een aantal mensen heeft dan ook nog een bezwaarschrift ingediend. Zo is de vrees dat het park een evenementenpark wordt zeer groot bij een aantal bewoners. Daar moeten we  zeker alert voor blijven.

Laat ons echter hopen dat de heraanleg nu eindelijk concreet wordt. We duimen voor een goed verloop. Als toemaatje, enkele beelden van de vroegere Baudelohof …

Dirk