Op zaterdag 20 april ging de wandeling in onze wijk door olv Dirk.

Onze wijk – die zich situeert tussen de Ottogracht, Goudstraat, de Minnemeers en het Baudelohof – bevat heel wat interessante sites zoals de voormalige Baudeloabdij, het Industriemuseum en de Nemrodzaal, maar ook veel interessante particuliere woningen in allerlei grootte en stijlen. In de jaren 1100 vormde de Ottogracht namelijk de noordelijke grens van het in snel tempo machtig wordende Gent. Daarbuiten strekte er zich een laaggelegen gebied uit, midden tal van regelmatig overstromende Leiearmen. De inlijving bij de stad gebeurde in 1213 nadat de Nieuwe Leie werd gegraven tussen de Krommewal en de Nieuwbrugkaai. In de daaropvolgende jaren werd het gebied door de stad Gent verkaveld. Die kavelgrootte is in veel straten nog aanwezig.

De wandeling gaf een beeld van de evolutie in onze wijk met heel wat interessante bouwwerken en weetjes. Bedoeling is om er ooit een publicatie rond te maken …