1837 - voorgevels kant Ottogracht en Goudstraat - tweede kwart negentiende eeuw - SAG G12 4600 (1837). Beeld: Stadsarchief Gent, opname: 1995