1827 - door J.B. Vandenbulcke, huurkoetshouder - voorgevels + grondplan tweede kwart negentiende eeuw - SAG G12 6207 (1827) - hoek met de Baudelostraaat - 'dat hij wenschte op eene regelmatige manier den opstand van geseyde huis te voltrekken". Beeld: Stadsarchief Gent, opname: 1995