Onze buurtbewoner Luc Devriese geeft zondag 27 april om 10.30 u een voordracht in het MIAT: ‘Eeuwen water in en rond Gent’. Hij heeft er een tekstje rond gemaakt:

De aanstaande bouw van een sluis aan de Oude Beestenmarkt brengt een fenomeen in de actualiteit dat van fundamenteel belang was doorheen de Gentse geschiedenis en nog steeds is: de menselijke bemoeienis met Leie en Schelde. Vermoedelijk in de 12de eeuw en vroege 13de eeuw toen de stad zich krachtig en stormachtig begon te ontwikkelen, werden er twee zware ingrepen uitgevoerd in dit verband. De ene bestond in de bouw van twee hoofdstuwen, één op de Schelde (de Braamgaten) en één op de Leie (bekend als Stichelerenspei, Rode Torenspei of later ook nog Tussen ’t Pas). Een tweede ingreep was het graven van de Ketelvaart. Deze resulteerde niet enkel in een betere stadsverdediging maar ook in verlegging van de Scheldehavenactiviteit naar de Leie aan de Gras- en Korenlei. Vanaf toen beheersten twee waterregimes de hele stad. In veruit de grootste zone hadden alle waterlopen en grachten het Opperschelde – Leiepeil. Een veel kleiner gebied werd beheerst door het Neerscheldepeil.
Dit hele systeem bleef enkele eeuwen quasi onveranderd functioneren tot aan de aanleg van het Visserijkanaal met de Visserijsluis in de jaren 1750, het Zeekanaal in 1829 en de Ringvaart opengesteld in 1969. Scheepvaart en havenwerkzaamheden veranderden grondig, maar het tweewaterpeilenregime bleef bestaan.
De voordracht op 27 april schetst dit nog weinig bekende verhaal en verklaart de actuele situatie vanuit de eeuwenoude en ongemeen boeiende Gentse watergeschiedenis.