Categorie: Geschiedenis

RONDLEIDING IN DE GENTSE SINT-JACOBSKERK – VOORSTELLING BOEK

Op woensdag 17 oktober om 19:30 u stelt de auteur Marc Beyaert zijn rijk geïllustreerd boek over de Sint-Jacobskerk voor ten huize van de heer en mevrouw Liedts, Sint-Katelijnestraat 26. Gedurende een klein uur worden de grote lijnen van het omvangrijke werk uit de doeken gedaan. Een titanenwerk, dat tot een goed einde is gebracht. Het boek moet beschouwd worden als een gids voor de vele interieurschatten van de kerk, maar ook als kijk- en leesboek die de lezer meer kennis kan verschaffen over de geschiedenis van het gebouw. De glasramen over de Gentse H. Coleta, de tot twee maal toe door de beeldenstormers vernielde Sacramentstoren, het dubbelpraalgraf van dokter Jan Palfijn, de schitterende Jacobalia in edelsmeedwerk, de kapel van de Gentse rederijkerskamer Mariën Theeren, de schitterende 18-eeuwse biechtstoel in de H. Barbarakapel zijn maar enkele items die ter sprake komen. Het kerkhof rond de kerk, de vele schrijvers en kunstenaars die er gewerkt hebben of de vele kostbare kunstschatten die de kerk rijk is komen alle aan bod.

Het boek is te koop bij de auteur voor 30 euro. Een seintje naar Beyaert Marc, St.-Katelijnestraat 5, 9000 Gent of marc.beyaert@gmail.com volstaat. Storten kan op rekeningnummer BE14 0018 3504 4683 met de melding: “Rondleiding in de Gentse St.-Jacobskerk”.

Wandeling door de Waterwijk

Zondag 24 april, fris maar een zon die hard zijn best doet om onze wandeling kleur en warmte te geven …

Heel wat mensen zijn op ons voorstel ingegaan om een beetje (bouw-)geschiedenis en weetjes van onze wijk te weten te komen. Het was trouwens van 2001 geleden dat we nog een dergelijk initiatief hadden genomen. Er was daarom nogal wat vraag om dat toch nog eens te organiseren.

Nieuwbouw

Er wordt tegenwoordig heel wat gebouwd in onze wijk.

Naast een project in uitvoering in de Willem de Beersteeg, verscheen ook in de Minnemeers een nieuwbouw, die recent werd afgewerkt, en  al voor een groot deel bewoond trouwens.

Iedereen herinnert zich wellicht nog de gebouwen die er stonden. Aan de straatkant een woonhuis – de helft van een dubbelwoonst volgens de bouwtekening van 1923. Achteraan stonden vrij banale kantoren. In de jaren 1980 was al een villa gesloopt die zich bevond achter de woning.

Wandeling

Voor diegenen die interesse hebben om wat meer te weten te komen over de historiek van de wijk en de gebouwen …

20170411_HISTORISCHE WANDELING

Let ook op de data van de andere activiteiten die er binnenkort aankomen …

Groet

Dirk

Archeologische opgraving Gent Minnemeers Fase 2

Afgelopen zomer werd door BAAC Vlaanderen bvba gedurende twee korte campagnes een archeologisch onderzoek aan de Minnemeers te Gent uitgevoerd. Tijdens de eerste periode van terreinwerk werd de gehele bouwput van ca. 1600 m² tot op een eerste niveau afgegraven en werden het vrijgekomen muurwerk en andere sporen volledig in kaart gebracht en gedocumenteerd. Er werden toen onder andere sporen van de eerste, begin 18de-eeuwse bebouwing aangetroffen, waaronder een tiental soldatenhuisjes.

Opgravingen

Omdat binnenkort een nieuwbouw verschijnt tegen de achtergevel van de voormalige Baudeloabdij, met hoofdzakelijk 17de-en 18de-eeuwse bebouwing een heel interessant complex overigens maar nu eigendom van de stad Gent waar het Stedelijk Secundair Kunstinstituut is gehuisvest, heeft de Dienst Stadsarcheolgie van de stad Gent opgravingen uitgevoerd. Daarbij kwam toch wel een en ander te voorschijn. Naast diverse soms indrukwekkende ondergrondse massieven, kwamen ook de kaaimuren van het vroegere vaardeken te voorschijn (zie ook de ring om bootjes vast te leggen). Je merkt ook een gemetselde boog in de muur van de school waar het vaardeken wellicht onder door liep.

Gelukstraat?

What’s in a name? Geluk was die bewoner in zijn straat niet echt gegund. Luc Devriese uit onze wijk vond onlangs een oud krantenartikel van een instorting in het beluik de Oranjeboom in de Gelukstraat. Ondertussen is alles opgeknapt en gerestaureerd …

oranjeboom

Ferraris

Sinds kort is de fantastische Ferrariskaart uit 1777 online beschikbaar. Deze historische kaart van België is ook opnieuw uitgegeven in een boek van zo maar even 40 op 50 cm! Maar de liefhebbers kunnen dus ook op hun pc even grasduinen in de kaarten.

De kaart is een met de hand getekende en gekleurde bundeling van 275 bladen. Elk kasteel, boerderij, bomenrij, molen of kerk staat er op afgebeeld. De kaart was bedoeld voor het leger om een zo nauwkeurig mogelijke kennis te hebben van de lokale situatie. Graaf Jozef de Ferraris (1726-1814) had de leiding over het project dat in een 6-tal jaar werd klaargestoomd. Voorwaar een sterk verhaal!

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén