Na 25 jaar studie heeft bewoner Marc Beyaert van onze Waterwijk opnieuw een boek gepubliceerd, ditmaal over de 15de eeuwse Dulle Griet bombarde.

Ter voorbereiding van een internationaal congres over militair erfgoed, startte historicus Marc in 1995, op vraag van de Leerstoel Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Militaire School in Brussel, een onderzoek naar de vijftiende-eeuwse Dulle Griet/Groot Kanon-bombarde in Gent.

Met medewerking van binnen- en buitenlandse specialisten en met de steun van de Stad Gent werd dit monument vanaf 1998 trouwens gerestaureerd. Door het uitpluizen van  archieven en door het technisch onderzoek op de vuurmond zelf, kon de hele historische en militair-technische context van dit unieke wapen opnieuw samengesteld worden.
Dit boek wil een referentiewerk zijn voor de ontwikkeling van de vuurwapens in de eerste twee eeuwen van hun bestaan en voor de praktische militaire geschiedenis van de vijftiende eeuw. Het wil tevens een einde maken aan de verwarring rond de maten en het gewicht, rond de eigenschappen en het gebruik van de Dulle Griet/Groot Kanon bombarde en aan de wilde verhalen over dit uniek militair monument in Gent. De vervaardiging moet gesitueerd worden in de tijdsvork 1431-1448.

Details boek: 352 blz., 192 afbeeldingen, 1126 verwijzingen, 12 blz. bibliografie, 7 bijlagen. Prijs: € 30.
Belangstelling? Stuur een mailtje naar marc.beyaert@gmail.

Cover Dulle Griet (2)