voorgevel derde kwart achttiende eeuw - SAG 535-169/6 - verdwenen bouwblokje - gevel 23 m (rechtover flatgebouw). Beeld: Stadsarchief Gent