W. De Beersteeg (huidig parkje). Opname: BML 1974.