De Krommewalbrug is aan renovatie toe. In 1991/1992 is een nieuwe brug gebouwd ter vervanging van de vorige die grote tekenen van slijtage en verval vertoonde, en niet meer open kon. In het boek “7 Bruggen – Historiek en Restauratie van zeven Gentse bruggen” uit 1987 lezen we een interessant stukje over de brug van Marie Christine Laleman en Daniel Lievois. Daaruit leren we dat de de vorige brug er kwan in 1872. Het had heel wat voeten in de aarde om dit te realiseren. Niet alleen was de hoge kostprijs een serieus probleem, waarbij de demping van de Ottogracht al een hele hap uit het budget voor zijn rekening nam, maar ook de verschillede onteigeningen, nodig om de brug te kunnen bouwen, dreven de kostprijs danig op.

Reeds in 1837 had de gemeenteraad beslist om een brug te bouwen. Doch bij gebrek aan financiële middelen werd het project telkens uitgesteld. Uiteindelijk werd op 17 juli 1861 bij Koninklijk Besluit de plaats van de brug goedgekeurd. Ondertussen was een petitie ingediend door heel wat inwoners, vooral de de H. Kerst en Sint-Jacobparochies, die wees op het belang van de verbinding over de Leie. Uiteindelijk startten de werken zoals gezegd in 1872 voor een metalen draaibrug uit gewalst en geklonken staal.

Maar zoals heel wat metalen bruggen regelmatig onderhoud vergen, was het ook hier werken geblazen. Diverse reparaties kenmerken de verdere geschiedenis van de brug. In 1896/98, 1906, 1932, 1953, 1964 zijn werken uitgevoerd aan verschillende onderdelen. In 1971-1972 beginnen pas de serieuze problemen. Bij het opbreken van het wegdek en de reiniging van de metalen onderdelen bleek de bouwfysische toestand zo slecht dat verschillende elementen door gewapend beton of bijkomende metalen liggers vervangen werden. De beide uiteinden van de brug werden ingebetonneerd en verankerd aan de brughoofden. Van een opendraaiende brug was toen uiteraard geen sprake meer. Zo besliste men uiteindelijk de brug te vervangen door deze die we nu kennen. En de eerste renovatie is heden in uitvoering.

De heraanleg van de Krommewal en Ottogracht gebeurde in 1997.

Van bij het begin baarde de afwerkingslaag van de brug zorgen. Kort na de afwerking reeds waren op verschillende plaatsen barsten te zien. En deze werden jaar na jaar, winter na winter erger. Hele lappen van de antisliplaag kwamen los. En het oplapwerk van vorig jaar bracht niet veel soelaas. Daarom werd beslist om de volledige toplaag te verwijderen, en een nieuwe aan te brengen. De werken zullen afgewerkt zijn eind van deze week, rond 28 augustus 2005.