Aandoenlijk hoe de laatste tijd de schrijvende pers of andere gentblogs melding maken van de vereniging van de twee helften van het voormalige Baudelohof. En schepen Decaluwé doet uiteraard ook zijn best. En terecht. Eindelijk komt er schot in de zaak.

Maar van de buurtgroep Waterwijk is nergens sprake. Toch is het deze groep die 12 (twaalf!) jaar terug het startschot gaf. Toenmalig schepen Beke ontving van een van de kinderen uit de buurt een mooi verpakte kassei op onze eerste aperitief in het park. En dit voor twee zaken: de heraanleg van de Gelukstraat en Sint-Katelijnestraat die toen reeds in erbarmelijke staat verkeerden, én de samensmelting van de twee parkdelen. Maar schepenen komen en schepenen gaan. Zo gaven zowel schepen Beke als schepen Van Rouveroij als verantwoordelijke voor openbare werken telkens hun zegen. Maar andere prioriteiten kregen voorang.

Ondertussen leverde historisch onderzoek heel wat op. Oude tekeningen, plans en foto’s gaven weer wat de voormalige botanische hof ooit was geweest.

Nu is het herstel dus eindelijk op komst. Na jarenlang aandringen van onze buurtgroep weliswaar. Het gebeurt in twee fasen. Eerst worden de twee helften verenigd door het wegbreken van de asfalt en trottoirs vanaf de betonnen afsluitplaten van de koer van het Kunstinstituut, en de handelschool Sint-Lieven. En dit tot het einde van het park ter hoogte van de Baudelokaai. Beperkte egaliseringswerken gevolgd door inzaaien van gras sluiten de eerste fase af.

Vanaf 2007/2008 werkt de stedelijke groendienst aan een volledig nieuw plan voor een heraanleg van het complete park. Daar zal nog heel wat denkwerk en overleg voor nodig zijn. Maar hoop doet leven. Uiteindelijk is dit park ook niet enkel voor de buurt, maar ook voor de bewoners van het centrum van groot belang. Het enige plekje groen dat te bespeuren valt in de hele omtrek. Hoewel dit een deelplan is van een zogenaamde groenas langs het water, te beginnen aan het parkje aan de Willem De Beersteeg en zo naar het zuiden tot aan de Schelde.

We blijven het in elk geval verder voor jullie volgen…