Woonerf Sint-Katelijnestraat en Gelukstraat

De voorbereidende werken in functie van de uiteindelijke heraanleg van beide straten zijn volop aan de gang. Na jarenlang te trachten om te voet of met de fiets heelhuids de straten door te raken is nu eindelijk beterschap in zicht. Beide straten worden, na overleg met de bewoners, omgetoverd tot een woonerf, wat vrij uniek is in de binnenstad. Enkel de wijk Het Patershol kreeg destijds (1988) het statuut ‘woonerf’, maar deze mist een beetje haar doel omdat er geen duidelijkheid in het stratenpatroon merkbaar is.

Wat zegt de wet over een woonerf?

Een woonerf is een zone van één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen aangeduid zijn met de verkeersborden F12a en de uitgangen met de verkeersborden F12b. In een woonerf overweegt de woonfunctie (Art. 2.32 van het verkeersreglement).

Die fameuze borden F 12 zijn bij de meeste onder jullie wel bekend:

Wat zegt de wet verder?

Artikel 22 bis van het verkeersreglement zegt o.a.:

Binnen de woonerven:

 1. mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken: spelen is er eveneens toegelaten;
 2. mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen;
 3. is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;
 4. is het parkeren verboden, behalve op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;

Om dat allemaal in goede ‘banen’ te leiden zijn dus een aantal zaken essentieel:

 • De toe- en uitgangen van het woonerf moeten duidelijk herkenbaar gemaakt worden door de aanleg zelf. Het woonerf wordt aan elke ingang en uitgang respectievelijk voorzien van de fameuze borden F12a en F12b.
 • De weg mag niet verdeeld worden in een rijbaan en een trottoir. Dit betekent dus een volledige doorlopende aanleg zonder niveauverschillen;
 • De gedeelten van het woonerf die geschikt zijn voor voertuigenverkeer moeten zodanig worden ingericht dat de rechtlijnigheid wordt gebroken (door bv een asverschuiving) en bijgevolg de snelheid van de voertuigen wordt verlaagd;
 • Het woonerf moet zodanig ingericht worden dat bestuurders niet op minder dan 1 m van de woningen kunnen rijden;
 • De openbare verlichting in een woonerf moet zodanig zijn dat de aanleg en inrichting ervan zichtbaar blijven bij nacht;
 • De plaatsen die worden voorbehouden voor het parkeren worden afgebakend door een wegbedekking in een andere kleur. Op elke plaats wordt de letter “P” aangebracht op de grond.

Dit alles heeft geleid tot een ontwerp dat we hebben voorgesteld op een bewonersvergadering eerder dit jaar. Voor de betegeling is geopteerd voor betonklinkers; voor de parkeerplaatsen kasseien. Ook wordt een aantal paaltjes en bomen voorzien om verkeerd (of wild) parkeren te vermijden.

woonerfb

De gemarkeerde parkeerplaatsen zijn uitsluitend voorbehouden aan bewoners met een bewonerskaart uit de buurt.De werken zullen natuurlijk heel wat hinder met zich meebrengen voor de bewoners. We zullen ons dus wat moeten aanpassen en geduld oefenen. Hopelijk wordt dat dan ook beloond met twee prachtige straten!

Een woonerf is in de eerste plaats bedoeld voor voetgangers en spelende kinderen. Automobilisten zijn ‘te gast’ en dienen hun snelheid aan te passen.

Vorige

Toren Baudelokapel wordt gerestaureerd

Volgende

Baudelohof in de pers

 1. rlh bolhuis

  VRAAG: GELDEN DEZE BEPALINGEN OOK VOOR EEN ALS WOONERF AANGEDUID ERF, GELEGEN IN EEN PRIVE TERREIN, AANGEDUID ALS WOONERF MET BORD F12? of alleen igv openbare weg?? DANK VOOR DE BEANTWOORDING.

 2. Dirk

  ik vrees dat op een prive terrein verkeersborden niet gelden. daar kan de politie volgens mij niet optreden.

Geef een reactie

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén