Tag: info

Bomenwandeling 24 09 2015

Op de infovergadering in verband met de herinrichting van de Baudelohof op 18 mei ll., was er nogal wat reactie van enkele bewoners op het verdwijnen van toch wel wat bomen. Tegelijkertijd vonden sommigen dat de nieuwe aanplant meestal bestaat uit hele kleine boompjes. Op initiatief van de wijkregisseurs Gent Binnenstad Luc Rogiest en Joris van Eeckhoven en de medewerkers van de Groendienst werd een ‘bomenwandeling’ georganiseerd.

Infoavond herinrichting Baudelohof 18 05 2015

Een volgende stap in de definitieve herinrichting van de Baudelohof. Al meer dan 15 jaar ijveren we met onze buurt De Waterwijk voor een degelijke heraanleg van het park.

Op 18 mei 2015 vond een tweede bijeenkomst plaats georganiseerd door de stad waarbij studiebureau Omgeving een meer uitgewerkte versie toonde die verder borduurde op de vorige presentatie.

Enkele mensen van de Groendienst waren aanwezig, alsook schepen Balthazar. Er waren toch wel wat kritische vragen en bedenkingen. Wordt het programma voor het park niet wat te zwaar? Overlast van een aantal activiteiten? Waarom sneuvelen zoveel bomen? Wat met de verloren gegane parkeerplaatsen?

Maakt u het Baudelohof?

Dat was de titel van de presentatie  die dinsdagavond 3 juli 2012 doorging o.l.v. Luc Rogiest van Gebiedsgerichte Werking in een vergaderzaal van de gebouwen waar o.a. het stadslabo is gevestigd. Na een inleidend woordje van schepen Tom Balthazar, die de toekomst van de Baudelohof een warm hart toedraagt – TUIN voor de BUURT – PARK voor de STAD –  en voorhield dat er deze keer echt werk zal van gemaakt worden, sprak de vertegenwoordiger van het studiebureau OMGEVING, aangeduid door de Groendienst van de stad Gent, een ruim opgekomen groep buurtbewoners toe.

Als inleiding gaf de spreker nog eens een kort overzicht van de geschiedenis van de Baudelohof in onze buurt. Dit was in hoofdzaak gebaseerd op de samenvatting die we destijds gemaakt hadden n.a.v. de Dag van het Park op 30 mei 2010. 

Voordracht

Onze buurtbewoner Luc Devriese geeft zondag 27 april om 10.30 u een voordracht in het MIAT: ‘Eeuwen water in en rond Gent’. Hij heeft er een tekstje rond gemaakt:

De aanstaande bouw van een sluis aan de Oude Beestenmarkt brengt een fenomeen in de actualiteit dat van fundamenteel belang was doorheen de Gentse geschiedenis en nog steeds is: de menselijke bemoeienis met Leie en Schelde. Vermoedelijk in de 12de eeuw en vroege 13de eeuw toen de stad zich krachtig en stormachtig begon te ontwikkelen, werden er twee zware ingrepen uitgevoerd in dit verband. De ene bestond in de bouw van twee hoofdstuwen, één op de Schelde (de Braamgaten) en één op de Leie (bekend als Stichelerenspei, Rode Torenspei of later ook nog Tussen ’t Pas). Een tweede ingreep was het graven van de Ketelvaart. Deze resulteerde niet enkel in een betere stadsverdediging maar ook in verlegging van de Scheldehavenactiviteit naar de Leie aan de Gras- en Korenlei. Vanaf toen beheersten twee waterregimes de hele stad. In veruit de grootste zone hadden alle waterlopen en grachten het Opperschelde – Leiepeil. Een veel kleiner gebied werd beheerst door het Neerscheldepeil.
Dit hele systeem bleef enkele eeuwen quasi onveranderd functioneren tot aan de aanleg van het Visserijkanaal met de Visserijsluis in de jaren 1750, het Zeekanaal in 1829 en de Ringvaart opengesteld in 1969. Scheepvaart en havenwerkzaamheden veranderden grondig, maar het tweewaterpeilenregime bleef bestaan.
De voordracht op 27 april schetst dit nog weinig bekende verhaal en verklaart de actuele situatie vanuit de eeuwenoude en ongemeen boeiende Gentse watergeschiedenis.

 

Infoavond Baudelohof

Maandagavond ging een infoavond voor de bewoners door in verband met de hereniging van de twee helften van de Baudelohof. Zowel schepen Lieven Decaluwé van Milieu en Groen als Schepen Karin Temmerman van Stedenbouw en Mobiliteit zaten in het panel. Een aantal algemene zaken kwamen eerst aan bod.

Daarna gaf Jurgen De Waegemaeker, landschapsarchitect van de Groendienst een omstandige uitleg over de heraanleg, de fasering, de gevolgen voor het verkeer, enzovoort. Heel degelijke en klare duiding was het. Heel verstaanbaar voor het talrijk opgekomen publiek, toch zo’n 70 man.

Verkeer

Deze avond met een aantal mensen van de vaste buurtgroep en een vertegenwoordiger van de dienst Mobiliteit van de stad Gent anderhalf uur besteed aan de verkeerssituatie nà het sluiten van de Bibliotheekstraat en de eenmaking van ons park. Samen met het omvormen van de Gelukstraat en de Sint-Katelijnestraat tot woonerf zal dat toch wel voor wat knooppunten zorgen.

Infovergadering heraanleg Gelukstraat – Sint-Katelijnestraat

Op woensdag 11 januari ging in het stadhuis de informatieavond door in verband met de heraanleg van beide straten als woonerf, zoals reeds eerder gemeld.

Vooral de praktische kant kwam aan bod. Zo zal de aannemer maandag beginnen in de Gelukstraat, kant Ottogracht, met het opbreken van de kasseien en de oude riolering. Onmiddellijk daarop wordt de nieuwe riolering en een fundering voor de bestrating geplaatst. Daarna starten dezelfde werken in de Sint-Katelijnestraat. Ondertussen wordt de bestrating in de Gelukstraat geplaatst.

Woonerf Sint-Katelijnestraat en Gelukstraat

De voorbereidende werken in functie van de uiteindelijke heraanleg van beide straten zijn volop aan de gang. Na jarenlang te trachten om te voet of met de fiets heelhuids de straten door te raken is nu eindelijk beterschap in zicht. Beide straten worden, na overleg met de bewoners, omgetoverd tot een woonerf, wat vrij uniek is in de binnenstad. Enkel de wijk Het Patershol kreeg destijds (1988) het statuut ‘woonerf’, maar deze mist een beetje haar doel omdat er geen duidelijkheid in het stratenpatroon merkbaar is.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén