Deze avond met een aantal mensen van de vaste buurtgroep en een vertegenwoordiger van de dienst Mobiliteit van de stad Gent anderhalf uur besteed aan de verkeerssituatie nà het sluiten van de Bibliotheekstraat en de eenmaking van ons park. Samen met het omvormen van de Gelukstraat en de Sint-Katelijnestraat tot woonerf zal dat toch wel voor wat knooppunten zorgen.

Alle mogelijkheden en te verwachten problemen zijn aan bod gekomen. De buurtgroep zelf had enkele maanden geleden een voorstel geformuleerd, waarbij o.a. de Baudelokaai van richting zou veranderen richting Steendam. Dit om de bewoners van de Kongostraat en aanpalende straten toe te laten nog richting centrum te rijden.

Verder suggereerden we de Baudelostraat in twee te knippen: een deel van Ottogracht richting Oude Vest, en het andere deel van het water ook richting Oude Vest. Dit idee was ontstaan uit de bezorgdheid over het feit dat de Baudelostraat een vluchtweg zou kunnen worden. Tenslotte was er het idee om de Goudstraat nog slechts enkele richting naar de Minnemeers toe te laten.

Een van de problemen dat zich stelt, is de toelevering van het MIAT in de Oude Vest. De (lichte) vrachtwagens zijn verplicht om terug te keren via de Baudelostraat. Daarom kan dat korte stuk geen enkele richting worden.

Veder vindt de dienst Mobiliteit en de VTA (Verkeers Technische Afdeling) het omkeren van de richting van de Baudelokaai niet zo’n goed idee omdat het hier een belangrijke fietsas betreft. En de bewoners van Kongostraat en aanpalende kunnen makkelijk weg via Ham of Blekersdijk.

Na wat overleg bleek eigenlijk de beste oplossing voorlopig alles te laten zoals het nu functioneert, en af te wachten. Ondertussen zullen mensen van de Dienst Mobiliteit tellingen verrichten. Van zodra er zich problemen voordoen, kan gedacht worden aan een of meer wijzigingen. Dan zal opnieuw overleg nodig zijn.