Op woensdag 11 januari ging in het stadhuis de informatieavond door in verband met de heraanleg van beide straten als woonerf, zoals reeds eerder gemeld.

Vooral de praktische kant kwam aan bod. Zo zal de aannemer maandag beginnen in de Gelukstraat, kant Ottogracht, met het opbreken van de kasseien en de oude riolering. Onmiddellijk daarop wordt de nieuwe riolering en een fundering voor de bestrating geplaatst. Daarna starten dezelfde werken in de Sint-Katelijnestraat. Ondertussen wordt de bestrating in de Gelukstraat geplaatst.

Een aantal vragen van de buurtbewoners kwamen na de algemene uitleg aan bod. Wat met het verkeer en parkeren tijdens de werken. Er komt een tijdelijke enkele rijrichting in de Oude Vest richting Goudstraat. Kan het woonerf niet worden aangeduid aan het begin van de Oude Vest, kant Baudelostraat? Niet zo makkelijk, zo blijkt. Wettelijk is er niets voorzien. Wat met Ivago tijdens de werken? Die zullen een beetje ‘hun plan’ moeten trekken. Indien je in de mogelijkheid bent om je vuilzakken tot op de hoek te brengen, zal dat zeker geapprecieerd worden, zo antwoordde schepen Versnick.

Er zijn 45 werkdagen voorzien. Volgende week maandag starten de werken, en het einde is voorzien rond eind maart, als het weer wat meezit.

Interessant is dat tijdens de werken een van onze bewoners als contactpersoon zal functioneren: Wim Van Hoyweghen uit de Gelukstraat 28. Zijn telefoonnummer is 0475/90.16.24. Email: wim.van.hoyweghen@skynet.be.

Je mag hem altijd contacteren als je een probleem vaststelt, of vragen hebt. Wim zal voor ons regelmatig de werfvergaderingen volgen.

Je kan ook terecht bij de aannemer: werfverantwoordelijke is Peter De Smet, 0475/70.23.19. Ook bij de controleur van de Dienst Wegen, controleur Marc De Smet, 0477/91.33.81.

Zo, op hoop van zege! En eens de werken afgelopen, organiseren we uiteraard een aperitief! Tot dan.