Maandagavond ging een infoavond voor de bewoners door in verband met de hereniging van de twee helften van de Baudelohof. Zowel schepen Lieven Decaluwé van Milieu en Groen als Schepen Karin Temmerman van Stedenbouw en Mobiliteit zaten in het panel. Een aantal algemene zaken kwamen eerst aan bod.

Daarna gaf Jurgen De Waegemaeker, landschapsarchitect van de Groendienst een omstandige uitleg over de heraanleg, de fasering, de gevolgen voor het verkeer, enzovoort. Heel degelijke en klare duiding was het. Heel verstaanbaar voor het talrijk opgekomen publiek, toch zo’n 70 man.


De mensen grepen daarna gretig hun geboden kans om vragen te stellen.

  • wat met het verkeer in de omliggende straten? Er wordt verwacht dat de Baudelostraat meer (sluip-)verkeer zal te slikken krijgen. Ook het verkeer in de Blekersdijk en Blekerijstraat zal wellicht toenemen.
  • Wat met de veiligheid? Ook de mensen met loslopende honden, vooral in de tweede helft, zullen toch een andere oplossing moeten zoeken.
  • De handelaars van Steendam stelden zich vragen bij het verlies van parkeerplaatsen, en bij de omlegging van bus 5 langs hun straat
  • Wat met Milleken in de Ham, en de confrontatie met het verkeer en de lijn (bus 5)?
  • Er mag ook iets gedaan worden aan de muziek die tot in de late uurtjes wordt gemaakt in het park. Ordehandhaving was de vraag…
  • Zal het park niet verworden tot een evenementenpark?

Het viel meteen op dat vooral mensen van buiten de Waterwijk vragen of bedenkingen hadden bij de hereniging van het park. Een beetje jammer toch, want heel wat mensen – en dan niet enkel die uit de Waterwijk – zien het grote park wel zitten.

Heel wat vragen zijn te herleiden tot twee essentiële onderwerpen: het verkeer en de veiligheid. Maar na 12 jaar is het einde in zicht. 12 jaar lang heeft de buurtgroep bij het stadsbestuur aangeklopt. Laten we duimen voor een goede afloop.