Enige tijd geleden zaten we met een aantal mensen samen rond de problematiek van het mobiliteits- en circulatieplan dat volgend jaar van start gaat.

https://stad.gent/mobiliteitsplan

Gent: Ottogracht

De laatste tijd zijn wat aanpassingen doorgevoerd aan het plan: zie onder meer:

Klik om toegang te krijgen tot Groenblauwe-sector.pdf

Klik om toegang te krijgen tot 20160906_PR_Circulatieplan_Informatieavond_Groenblauw_2.pdf

zie ook:

Klik om toegang te krijgen tot 20161024_CirculatieplanBinnenstadGent_Kaart_Autovrijegebieden_0.pdf

Het besluit was dat er misschien voor de Waterwijk toch gevolge zouden kunnen zijn. Om onze stem te laten horen hebben we beslist een mail te sturen naar schepen Watteuw en schepen Balthasar. Tot nu toch echter zonder antwoord …

Dit was onze mail op 5 oktober:

Geachte heer Schepen Watteeuw, heerSchepen Balthazar,
Met aandacht hebben wij – een aantal bewoners van de Waterwijk (www.waterwijk.be) – de recente aanpassingen van het mobiliteitsplan, die ook op de recente infoavond werden voorgelegd, bekeken en besproken. Vooreerst willen we er de nadruk op leggen dat we het principe van het plan genegen zijn en de algemene principes zeker ondersteunen. Voor iedereen een goede oplossing zoeken is niet makkelijk – aan alle wensen voldoen quasi onmogelijk. Toch hebben we enkele bedenkingen en suggesties.
Wat onze wijk betreft – tussen de Ottogracht, de Leie en de Baudelohof – waren er tot voor kort niet echt opmerkingen – wel bedenkingen. Het feit dat het park Baudelohof eindelijk wordt aangepakt – iets waar onze buurtgroep al zeker 15 jaar voor ijvert, waarbij de straat langs het water verdwijnt, stemt ons allen gunstig en gerust. Nu wordt het ronde punt aan Sint-Jacobs echter wel deels vermeden door gebruik te maken van een sluipweg via de Baudelokaai – Baudelostraat – Oudevest – Gelukstraat en Sint-Katelijnestraat. Deze laatste 2 straten zijn overigens aangelegd als woonerf. En die zijn gezien het sluipverkeer de naam woonerf niet echt waardig. 
Wat ons nu echter opvalt bij de aanpassingen, is het wijzigen van richting in de Baudelostraat én het voorzien van de dubbele richting van de Minnemeersbrug over de Leie.
En dat heeft natuurlijk wél gevolgen voor de leefbaarheid van onze wijk en het park. De doelstellingen van de heraanleg van het park zijn – volgens ons toch – een groene, rustige, en kindvriendelijke omgeving te creëren. Het weinige stadsgroen in het centrum moet met de allerhoogste zorg worden gekoesterd. De buurtbewoners zijn bezorgd dat hier een sluikweg gecreëerd wordt om de knip van de Ottogracht te omzeilen. Het verkeer, komende van de Dampoort en/of de R40, kan via Ham – Blekerijstraat enz naar de Baudelostraat om op die manier de Ottogracht en parking Vrijdagmarkt te bereiken. Dit wensen wij als aandachtspunt door te geven. 
 
De Baudelostraat wordt in een latere fase, samen met de heraanleg van het park, eveneens ingericht als ‘woonerf’. Daardoor zal de band tussen onze woonwijk en het park enorm versterkt worden. Wanneer daar echter die sluikweg wordt voorzien, ontstaat opnieuw een breuk, die ook tevens een gevaar betekent voor de kinderen. Is met die latere ‘switch’ naar woonerf rekening gehouden bij de recente wijzigingen aan het mobiliteitsplan? 
Daarom stellen we voor om volgende zaken in overweging te nemen:
– enkele richting invoeren op de Minnemeersbrug, richting Waterwijk naar Kongostraat, met behoud dus van de lus Goudstraat – Minnemeers – Baudelokaai – Baudelostraat, zoals voorzien in het aangepaste plan.
– de Baudelokaai – gedeelte tss Leie en Baudelohof – in elk geval afsluiten d.m.v. enkele paaltjes zolang de Baudelohof nog niet is heraangelegd. Die aanleg zal quasi zeker nà de invoering van het mobiliteitsplan gebeuren. Op die manier worden automobilisten al vertrouwd met de komende wijziging en kunnen fietsers vlot doorrijden. Anders kan men ook hier de knip in de Ottogracht omzeilen.
– er is ook grote bezorgdheid i.v.m. het buurtparkeren. Bij de heraanleg van het park verdwijnen heel wat parkeerplaatsen. Enige tijd geleden is een petitie rond gegaan in de wijk, waarbij meer dan 100 handtekeningen werden verzameld. Kort gezegd komt de vraag hier op neer: de huidige dwarse plaatsen aan de Baudelokaai behouden (in het aangepaste plan voorziet men langsparkeren, met uitgebreide groenzone, èn enkel voorzien als ‘buurtparkeren’. Op die manier zouden de verdwenen plaatsen enigszins gecompenseerd kunnen worden voor de buurtbewoners. In die zin houden we ook al rekening met de groei van de wijk via de nieuwe appartementsblokken die in de steigers staan in de Bibliotheekstraat, Willem de Beersteeg, Minnemeers, BlekerijdijkVooral in het weekend is, zoals u wellicht weet, de parkeerdruk hoog in de centrumwijken.
– ten slotte is er nog een bedenking van de buurtbewoners: op sommige momenten staan er ellenlange rijen auto’s aan te schuiven voor de parking Vrijdagmarkt (en wellicht ook aan andere parkings). Wij geloven dat ‘ons’ meetstation in het park dan tilt slaat. Kan er misschien gedacht worden om borden te voorzien om de motor af te leggen telkens men stilstaat, naar analogie met de borden aan opengaande bruggen “brug omhoog, motor af”? Een goede sensibiliseringsactie ihkv het milieu via bv de dynamische infoborden zou hier al een stuk aan kunnen verhelpen? 
– tenslotte nog een bedenking ivm de heraanleg van het park: bij het voorzien van de accommodatie voor spelende kinderen aan de kant Baudelostraat worden er ook vraagtekens gezet: kan dat niet verder van de straat worden voorzien?Kinderen in de speeltuin zijn geen probleem, alleen maakt er een ander publiek gebruik van met meer lawaai in de latere uurtjes.
Idem met het verplaatsen van het meetstation naar de Baudelostraat: de ingebouwde ventilator is vrij lawaaierig. Kan hiervoor geen betere plek worden bedacht in het park, verder van de bewoning?
Inline afbeelding 3
Hopend op een gunstig en spoedig antwoord  …
Namens de buurtgroep Waterwijk:
Dirk Boncquet
Luth laridan
Frederik Simoes
Danielle Delange
Didier Hutsebaut
Anne-Marie Stevesyns
Frank Vandepitte
Luc Devrieze
Lieve Okerman
Heidi Delaere
Robbrecht kessels
Thomas en Anja Peelman
Matthias Heimerdinger
Sarah Van Walleghem
Ivan Pype
Sandra Pattyn
Fredrik Simoes

Margaux De Cock

Ed en Gwenda Van Bellen

Catherine De Vuyst

Nicolas De Walsche
Hon Pang Tao
Judy Vanden Toren
Rosette en AndréDe Smet
We wachten dus nog op een reactie. In elk geval moeten we alert zijn voor hetgeen komen zal …
Afbeeldingsresultaat voor ottogracht
Dirk