Sinds 3 april is het nieuwe circulatieplan in voege. Blijkbaar zorgde het plan voor enkele sluipwegen die voor overlast zorgden. Zoals in een vorig verslag vermeld is er vooral sluipverkeer in de Blekersdijk via o.m. de Goudstraat. Een van de uitgewerkte scenario’s door de buurt Ham voorzag onder meer een halve knip op de Minnemeersbrug. Betekent dat vanuit onze buurt geen uitweg noordwaarts meer mogelijk is, en we een omweg moeten maken.

In onze buurtvergadering met de schepen werd die problematiek mee gegeven: onze wijk wordt een beetje een eiland. Met die verzuchting is geen rekening gehouden. Positief is natuurlijk dat er minder sluipverkeer door de Goudstraat zal zijn.

Het college heeft dus nu beslist om twee ingrepen te doen:

  1. Om het sluipverkeer van op de stadsring tegen te gaan, wordt de Kraankindersstraat enkelrichting, van de Ham naar Dok Zuid.
  2. Om het sluipverkeer vanuit Sluizeken richting Dampoort en sector Portus Ganda tegen te gaan, wordt de Minnemeersbrug enkelrichting vanuit de Kongostraat richting Minnemeers en Baudelokaai.

20170714_Aanpassingen sector tolhuis

Deze gaan in na de vakantie.

Afwachten wat het wordt. Een evaluatie moeten we in elk geval doen tegen het jaareinde.