Beste allen,

 

In december ontvingen we een reactie van kabinetsmedewerker Neelke Vernaillen van schepen Coddens op het verslag van onze buurtvergadering met heel wat info over de nakende werken.

Hier vind je de integrale mail:

Namens schepen Rudy Coddens, bevoegd voor openbaar groen, stuur ik u hieronder wat uitleg door over de heraanleg van het Baudelopark en de omliggende straten. Hopelijk geeft dit jullie wat extra informatie die aansluit op jullie bezorgdheden.

Timing en planning van de werken

De vergunningsaanvraag voor de  aanleg van het park en de omliggende straten is ingediend bij de Vlaamse overheid. Ondertussen zijn ook de uitvoeringsplannen zo goed als af. Begin volgend jaar wordt de procedure gestart om een aannemer aan te stellen. De werken vangen aan na de Gentse Feesten van 2018.

De Koning Willem I-kaai/ Baudelokaai en de Baudelostraat worden eerst aangepakt mogelijks gecombineerd met werken aan de kade of in het park. De Baudelostraat en Baudelokaai/ Koning Willem I-kaai worden tegen de Gentse Feesten 2019 afgewerkt. Tegen de Gentse Feesten van 2020 is het nieuwe park volledig klaar.

Voorafgaand aan de wegenwerken en de aanleg van het park vinden er nog een aantal voorbereidende werken en onderzoeken plaats:

Dit jaar (augustus-september) werden de nodige werken uitgevoerd aan de nutsleidingen (leggen van nieuwe leidingen voor water, elektriciteit, telecommunicatie,…) in het park en de omliggende straten.

In het voorjaar van 2018 (januari-april) vind er archeologisch onderzoek plaats op vier locaties:

  • Langsheen de Baudelostraat (trottoirzone aan de zijde van het park)
  • In de hoek tussen het Secundair kunstinstituut en de Bibliotheekstraat (huidige speelkoer, zone met betonplaten)
  • Gefaseerd op vier locaties in de Baudelokaai – Koning Willem I-kaai

Eveneens in het voorjaar van 2018 voert Waterwegen en Zeekanaal werken uit aan de sluis. Voor deze werken wordt er een kraan geplaatst op de Baudelokaai/ Koning Willem I-kaai ter hoogte van het Stadlabo.

Ontwerpvragen

Het is niet mogelijk de ligusterhagen in het Baudelohof te behouden of te verplanten. De ligusterhagen in het Baudelohof hebben slechts een beperkte ecologische waarde omdat ze intensief gesnoeid worden en slecht uit één soort bestaan. In het nieuwe ontwerp worden aan de randen van het park diverse struikzones met een gemengde en een meer gelaagde (boomlaag, struiklaag en kruidlaag) samenstelling aangeplant. Deze hebben een hogere ecologische waarde dan de bestaande ligusterhagen.

Voor de aanleg van de woonerven is er gebruik gemaakt van de materialen en breedtes zoals vastgelegd in het Integraal plan openbaar domein (terug te vinden op de site van de Stad Gent). Deze richtlijnen worden overal in Gent uniform toegepast. Daarnaast zijn de mogelijkheden in de Baudelostraat en Koning Willem I-kaai beperkt door de beperkte breedte die beschikbaar is.

Het ontwerp van het park gaat niet uit van een toename van het aantal evenementen op deze plek. Wel hebben we ervoor gezorgd dat de evenementen die hier al doorgaan minder impact zullen hebben op het park door te kiezen voor een robuuste aanleg (bijvoorbeeld door paden in betonverharding) en voorzieningen op de juiste plaatsen (o.a. electriciteitspunten, waterpunten,…).

Inspraak

Het dossier heeft al een uitgebreid traject voor inspraak doorlopen. Dit jaar nog zaten we op 13 juni samen met de bewoners om de plannen te bespreken. Op het overleg werden nog een aantal afspraken gemaakt over onder andere de verplaatsing van de speelzone naar de zone voor het Stadslabo. Alle afspraken werden verwerkt in het uitvoeringsdossier dat we nu afronden.

Indien u nog vragen of bedenkingen heeft kom gerust langs op de wijkbeurs voor de binnenstad die op 20 januari doorgaat in NEST. De projectleider van de Groendienst is aanwezig op de wijkbeurs om vragen te beantwoorden en toelichting te geven bij het ontwerp.

Volgend jaar voor de zomervakantie organiseren we een infomoment waarop het ontwerp, de concrete timing en de planning van de werken worden toegelicht.

Tot zover de mail als antwoord op een aantal vragen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Groeten

Dirk