Dit is de enige “moderne” straat in de wijk. Ze werd kort voor de eerste wereldoorlog aangelegd in een sierlijke boogvorm als onderdeel van de verbinding tussen het stadscentrum (Belfortstraat, Bibliotheekstraat, Kongostraat en Ham) met de toenmalige haven aan het Stapelplein. De nog gave bebouwing heeft overwegend art deco en eclectische trekjes. De huizen aan de parkzijde werden gebouwd op gronden waarop gedurende drie eeuwen de textielververij Roelands gevestigd was. Aan de Leiekant staan ze gedeeltelijk op de achtererven van de vroegere Oudevesthuizen, de Minnemeersgracht en de Minnemeers zelf.