Deze zonderling klinkende naam gaat terug op een zeer oude, maar foutieve traditie ontstaan in de Sint-Baafsabdij.  Volgens deze overlevering zou de gracht waarlangs deze kaaistraat liep, een onderdeel geweest zijn van de grens tussen het Duitse (Ottoonse) rijk en het Franse koninkrijk. Hij verwijst naar Keizer Otto I (912-973). Andere en in de eerste eeuwen meer gebruikte namen waren het nogal omslachtige Gracht over de (Vrijdag)Markt en Sint-Jacobsgracht.

gevels Ottogracht 6-20. Beeld: KIK, opname: 1942

gevels Ottogracht 6-20. Beeld: KIK, opname: 1942

In de jaren 1700 was Baudelooleyken gebruikelijk. De straat kreeg haar huidige (vrij) brede uitzicht nadat de gracht in 1872 gedempt werd.

Ottogracht vóór demping

Ottogracht vóór demping

Enkel de kant met even nummers hoort bij de Waterwijk.