1830: verbouwing door bouwmeester-aannemer J.B. Van De Capelle in opdracht van schooldirecteur d’Hondt d’Arcy. Hier was gedurende eeuwen de brouwerij ‘De Naelde’ gevestigd.

1914: nieuwbouw met fraaie gevelornamentiek door de industrieel Desmet – Dal.

Hoekhuis in 2001 gerestaureerd.

Zie ook Baudelostraat 35-37.