Vroeger heette de straat de Minnestraat–de naam is afkomstig van Meerman of Meermin.

Sinds 1500 is het de Goudstraat, maar helaas: nog zo’n straat waarvan de oorsprong van de naam in de nevelen der tijd is verdwenen. Er woonden of werkten zeker geen goudsmeden, geen mens weet waar dat goud vandaan kwam.

Te bekijken als je in de Goudstraat rondloopt: aan de oneven kant uiteraard het klooster van de Arme Klaren, maar ook het huis waar Filips Van Artevelde woonde tot zijn dood.

En aan de even kant een hele rij huizen die ooit herberg of café geweest zijn. Rond de tweede wereldoorlog was in nummer 2 café Volendam, met zijn eigen succesvolle dansgroep. In het huis ernaast was in de zeventiende eeuw café de drie ruymerkensdaarnaast op nummer 6 in 1905 café In Oosterzele (in 1956 café Elvire) en twee huizen verder was er in 1905 het café du télégraphe met ernaast, op nummer 12, in 1880 herberg De Zwaan.

Behalve al dat herberg- en cafégeweld was het huis op nummer 26 de kruidenierswinkel van waaruit Pierre Sudan einde negentiende eeuw zijn petroleumhandel begon.