Goudstraat 10. Foto Michel Vuijlsteke, juli 2016

Goudstraat 10. Foto Michel Vuijlsteke, juli 2016

1702 door Anne-Marie en Isabelle Legghe; hier was toen een weverijtje van rijgkoorden gevestigd. Voordien twee huizen.

In 1905 ‘Café du Télégraphe’.