Goudstraat 4. Foto Michel Vuijlsteke, juli 2016

Goudstraat 4. Foto Michel Vuijlsteke, juli 2016

1757 door Paulus Tack, meester timmerman

1838 door J. Loudon, aanpassing en verhoging van de gevel

In de 17de eeuw was hier ‘De Drie Ruymerkens’ (de Drie Roemerkens of de Drie Glaasjes).

Afgebroken in 1964 en vervangen door nieuwbouw door arch A. Mallebrancke in opdracht van Raf. Baeyens uit de Ottogracht.