1826: gevel door bouwmeester-aannemer J.B. Colpaert in opdracht van de Wed. Van Quikelberghe.

1911: ombouw tot winkel door Juf. Morel.