Bouwjaar onbekend, vermoedelijk 16de-eeuws.

Eén van de weinige kleine huizen buiten het centrum die omstreeks de eeuwwisseling gerestaureerd werden (architect Van Houcke).