De gebouwen komen in handen van de kerkfabriek van de Sint-Jacobsparochie en werden gebruikt als school. Later nam een scoutsgroep in enkele lokalen beneden in de rechtervleugel zijn intrek.

In 1963 werd de site doorverkocht aan het bisdom Gent en na een opknapbeurt nam een filiaal van de basisafdeling van het bisschoppelijk college Sint-Lieven de locatie in gebruik. De gebouwen werden niet meer onderhouden en verkommerden, tot uiteindelijk door een aantal personen aan de alarmbel getrokken werd.

Het bisdom nam rond 1990-92 een eerste initiatief tot renovatie en vernieuwde enkele elementaire voorzieningen, zoals de verwarming. Ook het dak werd volledig aangepakt en vernieuwd. Uiteindelijk volgde op 12 april 1995 de erkenning als beschermd monument. De hoofdgebouwen werden beschermd als monument, de onmiddellijke omgeving (de aanpalende lagere vleugels en de speelplaats) als stadsgezicht.

De Sociale Hogeschool nam de gebouwen in 1996 over in erfpacht en erkende direct de noodzaak tot restauratie van de Nemrod zaal.

5796D265-CCD8-4F6B-9F48-BC0EB01CFB34Daartoe richtte men op 8 juli 1998 de vzw Goudstraat Gent op, met als doelstelling: “de inrichting, de exploitatie, het onderhoud, de herstelling en renovatie van een deel van het gebouw gelegen in Gent in de Goudstraat 37, zijnde de feestzaal”. De zaal werd voor de laatste keer voor het publiek opengesteld op 12 en 13 september 1998, ter gelegenheid van Open Monumentendag 1998.

De zaal werd gesloten voor alle publiek omdat de veiligheid niet meer kon gegarandeerd worden omwille van de erbarmelijke staat.

Op 5 januari 2001 startten de dringende restauratiewerken. Er was grote schade aan alle plaasteren onderdelen van het plafond en wanden. Veel sierlijsten of beeldhouwwerk waren zwaar beschadigd of verdwenen. Ook de plankenvloer was totaal onherstelbaar, en het buitenschrijnwerk dateerde van de jaren 1950, en was totaal onaangepast.

Onder leiding van architect Luc Cosijns, en met begeleiding van de monumentendiensten, is de gehele restauratie van de feestzaal en de benedenzaal tot een goed einde gebracht. Alle plaasteren onderdelen zijn nauwkeurig vrijgemaakt, bijgewerkt en waar nodig aangevuld. Kleuronderzoek bracht een heel palet aan kleuren mee. Deze zijn nauwgezet terug aangebracht door middel van kalkverf, zoals die oorspronkelijk was gebruikt. Tenslotte zijn nieuwe ramen aangebracht naar 19de-eeuws model, en is een nieuwe plankenvloer in larix geplaatst. In de benedenzaal werden de muren gereinigd en opnieuw geverfd, en de vloer is opnieuw voorzien van grijs gesmoorde boomse tegels, zoals die nog in een deel van de zaal terug te vinden waren.

Het resultaat mag er zijn. De zaal schittert opnieuw als vanouds, en wordt door de Sociale Hogeschool gebruikt voor het geven van cursussen, maar ook allerlei verenigingen kunnen beide zalen afhuren voor allerlei culturele of andere activiteiten.