Voor de oorsprong van de naam: zie Minnemeers.

Vanaf 1213, na het graven van de Nieuwe Leie, ‘gemene’ stadsgrond (Upstal) als onderdeel van de stadsversterkingen

Werd gebruikt als houtstapel, voor de bleek, voor de boogschutterij… en vooral voor meststapeling

In 1638 kopergieterij opgericht door de Cornelis Rulandt uit Aken, samen met Jacques en Lieven van Laerebeke, lokale koperhandelaars.

In 1706 werd het terrein achteraan door Anthone Soetaert, coopman, ingericht als soldatenlogement door de bouw van steenen baracken.

Het werd meteen een groot pleinbeluik met 22 tot 26 kleine huisjes, het eerste grote Gentse werkmansbeluik.

suikerraffinaderij Van de Woestijne in de 'barakken' - 1830 - grondplan.

suikerraffinaderij Van de Woestijne in de ‘barakken’ – 1830 – grondplan.

suikerraffinaderij Van de Woestijne in de 'barakken' - 1830 - snede AB (gevel kant Leie).

suikerraffinaderij Van de Woestijne in de ‘barakken’ – 1830 – snede AB (gevel kant Leie).

suikerraffinaderij Van de Woestijne in de 'barakken' - 1830 - Gevels snede CD

suikerraffinaderij Van de Woestijne in de ‘barakken’ – 1830 – Gevels snede CD

Vanaf 1773 omgevormd tot suikerfabriek (zie ook Goudstraat 35 en 37). De Nemrodzaal werd in een onderdeel daarvan ondergebracht.