Gebouwd als dubbelhuis samen met nr. 75 door Van Hoorde. Mooi bewaard gebleven gevelornamentiek.