Baudelostraat 75. Foto Michel Vuijlsteke, juni 2016

Baudelostraat 75. Foto Michel Vuijlsteke, juni 2016

Gebouwd als dubbelhuis samen met nr. 73 door Van Hoorde. Mooi bewaard gebleven gevelornamentiek.