Het huis naast het hoekhuis met de Oudevest werd in 1955 gevormd uit twee heel kleine oude huisjes op de percelen 271 en 272. Ze zijn goed zichtbaar op een foto uit 1940. De verdieping bleef nagenoeg onveranderd. Recent terug in ombouw.