Woning van de spilfiguur van het Gentse socialisme Edward Anseele, die er overleed in 1938.

Baudelostraat 95. Foto Michel Vuijlsteke, juli 2016

Baudelostraat 95. Foto Michel Vuijlsteke, juli 2016

In 1922 gebouwd door arch. Fernand Dierckens in iets soberder stijl dan zijn grote werken Feestlokaal Vooruit en Ons Huis (Vrijdagmarkt).

Het straatgedeelte tussen de Oudevest en de Baudelokaai werd pas in 1912 doorgetrokken naar de Leie toe, en vanaf 1922 met huizen bebouwd op de nieuwe rooilijn die een sierlijke bocht maakt op de gronden van de oude textielververij Roelandts, later brouwerij Van Melle.

Het eerste huis werd er gebouwd door de socialistische voorman Edward Anseele en in zijn voetspoor werden minstens nog vier huizen door de socialistische beweging opgetrokken. Dit korte straatgedeelte werd een soort bastion voor de ‘mannen van Vooruit’.