Gevel in neobarokke stijl. Tot in de negentiende eeuw het achterhuis van de Gelukstraat nr. 26 (Huis St. Cathérine).