1705: voorgevel door Pieter Buyck, chirurgijn-barbier.

Oorspronkelijk vrijstaande laagbouw en mooi afgewerkte overkragende buitenmuur (nu gemeen met nr. 15).