1892: Baudouin Lippens. Intact bewaarde gevelcompositie en laat-19de-eeuwse ornamentiek.

In 1905 café ‘In den Transvaalschen Boer’.