Vanaf de 17de tot in de 19de eeuw, samen met het perceel van nr.  32, kruidentuin van verschillende apothekers uit het stadscentrum.