Op de kaart van Hoorenbaut uit 1619 is het recent gerestaureerde grote huis achter op het koertje, goed herkenbaar als afzonderlijk gebouw binnenin het bouwblok.

Reeds in 1442 werd het binnenkoertje aangeduid als daer een straetkin stont. Het gaf uit in de Oudevest.

Tenminste vanaf 1680 en tot minstens 1905 bekend als herberg ‘Den Oranjeboom’.

Hoorenbaut

1821: voorhuizen van Den Oranjeboom: verhoging van met één verdieping door François Callens, herbergier.