1776 door Paulus de Schoenmaecker, meester timmerman

In 1509 was hier of op nr. 38  ’t Schuutkin gelegen, in de 18de eeuw bekend als herberg ’t Schip van Ste Renuyt, in de 19de eeuw Cabaret St. Arnould. Vermoedelijk ontstaan als lokaal van een narrencompagnie (elders bekend als Gezelschap van de Blauwe Schuit of Narrenschip).

Het huidige huis werd gebouwd na een rooilijnverlegging; hierdoor ging het oudere huis totaal verloren. Hetzelfde gebeurde met nr. 38: in de periode 1860-1960 werden door dergelijke rooilijnverleggingen talrijke oude huizen vernietigd.