1777 door Paulus de Schoenmaecker, meester timmerman – zie ook nr. 36.

In 1935 afgebroken en nieuwbouw op nieuwe rooilijn voor Reniers, eveneens een bewoner van de Gelukstraat.