Eenheidsbebouwing samen met huizen in de Oudevest.

Gelukstraat 53-55 hoek Oudevest. Foto: Dirk Boncquet, juni 2003.

Gelukstraat 53-55 hoek Oudevest. Foto: Dirk Boncquet, juni 2003.

1868 door Pieter Dobbelaere, fabrikant van zeilstoffen aan de overzijde van de Oudevest.

In 1495: drie scoon woonsten totten oucke ende omme staende up de Veste.

In 1646: seven huysekens, zoals heden nog steeds. Ze waren toen nog kleiner.