Toestand voor en na 1833.

Het oudere werd gebouwd door Lieven d’Oosterlinck, stadsticheldekker,  in 1634.